Cát số 3

580.000₫
  • Kích thước: 0,7 - 1,7 mm
  • Mục đích: Xây dựng công trình
Thông tin sản phẩm đang được cập nhật