Cát số 4

580.000₫
  • Kích thước: 1,7 - 2,4 mm
  • Mục đích: Xây dựng công trình
Thông tin sản phẩm đang được cập nhật