Cát lọc nước

580.000₫
  • Kích thước: 0,3 - 0,5 cm
  • Mục đích: Thành phần thiết bị lọc nước
Thông tin sản phẩm đang được cập nhật