Cát số 5

580.000₫
  • Kích thước: 2,4 - 3,3 mm
  • Mục đích: Xây dựng công trình
Thông tin sản phẩm đang được cập nhật