Tiêu Chuẩn Cát Xây Dựng Mới Nhất

Viết bởi THÀNH ĐẠT VŨ, Ngày 24/02/2022
Tiêu Chuẩn Cát Xây Dựng Mới Nhất

Dưới đây là những thông tin về tiêu chuẩn cát xây dựng mới nhất được bộ khoa học và công nghệ ban hành – TCVN 7570:2006, bao gồm những quy định về tiêu chuẩn cát vàng đổ bê tôngtiêu chuẩn cát xây trát, cùng nhiều thông tin khác. Đặc biệt trong nội dung bài viết này, bạn có thể tham khảo cách kiểm tra cát sạch, đúng chất lượng hay nhanh chóng

Tiêu chuẩn cát xây dựng TCVN 7570:2006

Các chỉ tiêu kỹ thuật về cát xây dựng được quy định tại TCVN 1770:1986 về cát xây dựng – yêu cầu kỹ thuật đã được thay thế bởi TCVN 7570:2006 về cốt liệu cho bê tông và vữa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Đây là tiêu chuẩn cát xây dựng mới nhất được áp dụng tại Việt Nam hiện nay

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: